Curriculum

Jitka Dřevíkovská

1990 – 1994 studium textilního výtvarnictví se zaměřením na ruční tkaní, krajkářskou a vyšívačskou tvorbu na Střední odborné uměleckořemeslné škole při Školském ústavu umělecké výroby

1994 – 1997 studium restaurování textilií (pomaturitní specializační studium zakončené absolutoriem) na Střední umělecké škole textilních řemesel

1998 – 2000 doplňující pedagogické studium zaměřené na učitelství odborných předmětů pro absolventy SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Od 1997 pracuji jako soukromá restaurátorka textilu v Praze

1999 licence Ministerstva kultury, restaurování historického textilu