O molech

Dalším agresivním nepřítelem koberců je mol a ostatní hmyz.

Pravidelné odsávání prachových něčistot není zárukou, že mol koberec nenapadne.
Dostačující je šetrné vysávání koberce nejdříve po rubu, pak po líci ve směru vlasu a to vysavačem bez rotačního kartáče. Zabrání se tak znečištění vláken do hloubky vlasu, dále i zabydlení molů v rubu koberce a pak velmi pravděpodobnému napadení celého koberce a všech vlněných materiálů v jeho okolí. Toto šíření molů je hodně rychlé. Pokud se koberce neluxují z rubu (i u zavěšených koberců), ve většině případů se napadení moly zjistí až po dlouhé době. Pak je už poškození koberců velké a na několika místech.
Pro vývoj vajíček totiž moli potřebují klid a nevětrané prostory. Pouhé chození po koberci nestačí k prevenci proti molům. V zimních měsících, pokud momentálně nesněží, se doporučuje na podložku nebo suchý sníh koberce položit a nechat je vymrznout přes celý den. Sníh musí být suchý, nesmí dojít k navlhnutí vláken koberce a případnému dalšímu promrznutí. Mohlo by dojít k trvalým zlomům vláken. Dalším opatřením proti molům je umístění protimolových přípravků v blízkosti vlněných materiálů, výměna přípravků musí být pravidelně každé 3 měsíce.
Pokud skladujete větší množství vlněných textilií a koberců, mohou se preventivně chemicky plynovat, pokud jsou předchozí preventivní opatření nedostačující a moli pravidelně pronikají do prostor okny, dveřmi nebo jinými otvory. Účinné látky na hubení molů a jiných škůdců doporučí vždy odborníci na deratizaci po konzultaci s restaurátory všech uskladněných materiálů (je nutné kontaktovat prověřené profesionální firmy).
Ověřeným preventivním přípravkem (mezi sběrateli koberců) proti napadení moly je Molantin SP. Při správné aplikaci na vlněný textilní materiál dokáže zabránit tomuto biologickému napadení. Aplikace přípravku by měla být provedena postřikem koberce z obou stran. Molantin SP by se měl aplikovat dle doporučení výrobce a vždy po poradě s odborníky na restaurování textilu. Ne všechny vlněné textilie a koberce je možné ošetřit tímto přípravkem vzhledem k jejich stáří a stavu. Koberce a textilie, se kterými přijdou do styku děti a a zvířata, nejsou vhodné pro aplikaci přípravku Molantin SP.