Zásady ochrany

Zásady ochrany, údržby a restaurování orientálních koberců

Ochrana, údržba a restaurování předmětů jsou jednou z nejdůležitějších činností při zachovávání starožitností a kulturních památek. Textilní předměty jsou oborem velmi specifickým a vyžadují stejně citlivý a kvalifikovaný přístup jako ostatní umělecká díla – např. sochařská, malířská, díla užitého umění…

Preventivní ochrana textilií – zahrnuje všechny činnosti, kterými se snažíme zabránit poškození a zpomalit přirozenou degradaci díla tím, že zajistíme optimální podmínky uložení, užití a další prezentace.

Hlavní body preventivní ochrany textilií, které by se měly dodržovat:

1. Světelné podmínky

– působením světla na textilní plochu dochází ke změnám vzhledových vlastností (to je změna barvy – blednutí, tmavnutí), dále se mění vlastnosti textilního vlákna (dochází k postupné destrukci – zteření vlákna, ztrátě jeho pružnosti, křehnutí až rozpadu).

Proto je ve výstavnických podmínkách třeba znát:

  • intenzitu osvětlení – max. přípustná hodnota definovaná pro textilní exponáty je 50 luxů
  • spektrální složení – které je nejpodstatnější vlastností světla – maximálně nebezpečné je ultrafialové záření

Doporučené jsou bezpečnostní fólie proti UV záření a tepelně izolační, které jsou součástí skleněných výplní oken, skříní apod. Někdy tuto funkci nahradí kvalitní žaluzie, u kterých lze podle potřeby regulovat intenzitu slunečního záření.

Textilie se doporučuje vystavovat pouze v krátkodobém časovém úseku – max. 3 měsíce (nejedná se pouze o intenzitu světla, ale i o celkovou dávku, která je kumulativní).