Technologie

Historie a technologie výroby koberců

vlna

Zpracování rostlinných a živočišných vláken a zhotovování textilií patří mezi nejstarší řemesla na světě. Za dlouhá tisíciletí dospělo ke značné dokonalosti a rozmanitosti. Textilie obecně jsou odsouzené k poměrně krátkému životu a dnes nejsou vždy plně doceněné. Textilní díla nejsou jen oděvem, pouhou ochranou proti povětrnosti. Představují doplněk architektury, výbavu domácnosti, předmět pro ceremonie, způsob individuální prezentace nebo znak společenského postavení. Oděvy, přehozy, závěsy, koberce, nosítka, tašky a drobné textilní předměty slouží ke každodennímu užívání. Bývaly a stále jsou luxusními artefakty, součástí věna, rodinnými cennostmi schraňovanými po desetiletí.
Kdysi sloužily také jako platidla nebo odměna.

Ručně vázané koberce představují v obecném evropském povědomí nejznámější orientální řemeslnou dovednost. Bývaly oblíbeným doplňkem šlechtických sídel. Později se staly běžnou součástí evropských interiérů i předmětem zájmu sběratelů a odborníků.