Technologie

K rozlišení typu uzlu u velmi kvalitně vázaných koberců potřebujeme zvětšovací lupu. Rozdíl mezi vazbou tureckou a perskou nenaznačuje žádný rozdíl v kvalitě koberce. U velmi kvalitně vázaného koberce umožňuje asymetrický perský uzel nepatrně větší univerzálnost pro složitější motivy, k vytvoření měkčích linií.

Hustotu uzlů (dostavu) na 1 dm² určuje síla použitého materiálu, což znamená, že hedvábné koberce jsou daleko jemnější než vlněné. Jemně vázané koberce v podstatě určují vyšší cenu než koberce hrubě vázané. Je to proto, že cena materiálu je vyšší a zhotovení trvá delší dobu. Přesto není pravidlem, že koberec s vyšší hustotou uzlů musí být lepší a dražší. Kvalita a cena koberců je ovlivněna mnoha dalšími faktory – stářím koberce, jeho jedinečností, kvalitou tkaní, zpracováním materiálu i barevnosti a v neposlední řadě místem vzniku, originalitou i vzorem.

Dostavu nejlépe zjistíme na rubu koberce. Spočítáme vždy 10 cm horizontálních a 10 cm vertikálních uzlů, poté tato čísla vynásobíme. Nejlepší výsledek získáme vypočítáním průměru z několika různých částí koberce. Při počítání uzlů v horizontálním směru (po útku) je důležité si zapamatovat, že každý uzel prochází přes 2 nitě osnovy.

Orientační kvalita koberců podle počtu uzlů na 1 dm²:

Do 500 uzlů – velmi hrubý
500 – 1000 uzlů – hrubý
1000 – 2000 uzlů – středně jemný
2000 – 2500 uzlů – jemný
2500 – 4500 uzlů – velmi jemný
nad 4500 uzlů – extrémně jemný