Zásady ochrany

2. Klimatologické podmínky

– jsou to teplota a vlhkost vzduchu

Teplota a vlhkost v místnosti, ve které jsou vystavovány textilní předměty, by měly být konstantní, nesmí docházet ke kolísání. Hraniční teplota je definována hodnotou 16 ºC, v případě krátkodobých výchylek by neměla klesnout pod 10 ºC.

Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat kolem 50 až 60%. Představuje střední hodnotu vody jak v rostlinných, tak živočišných vláknech.

Optimální jsou klimatizované místnosti. Minimálním technickým vybavením místnosti by měly být:

  • teploměr
  • pro měření vlhkosti – cejchovaný vlhkoměr
  • pro kontrolu hodnot dopadajícího světla – stálostní proužky („blue wool standards“) k hodnocení stálosti vybarvení díla

3. Podmínky dlouhodobého uložení textilií

Koberce a jakýkoliv textil ukládat v depozitárních skříních, ve vodorovné poloze používat ochrannou papírovou vrstvu.

V případě velkých rozměrů textilií využívat podpůrnou papírovou tyč k navinutí koberců. Doporučen je i ochranný textilní obal přes navinutý koberec – proti prachu a nečistotám.

Nikdy nepoužívat igelitové a neprodyšné obaly. Mohlo by dojít ke vzniku plísní a jiným poškozením.

Ve vertikálním uložení textilie používat také ochranné textilní přehozy.