Zásady ochrany

5. Čištění a péče

Nejagresivnějšími nepřáteli všech textilií jsou vlhkost, biologičtí činitelé (moli a další hmyz, plísně)
a dlouhodobé nečistoty.

Všechny textilie by měly ležet na suchém podkladu. Případné vlhko nebo rozlitá voda musí být okamžitě vysušena – jinak totiž pronikne do tkaniny, tam rozpustí nečistoty, nebo uvolní barvivo a vyplaví je na povrch. Takto vzniknou skvrny, které je velmi obtížné po delší době odstranit. Navíc se velmi zvyšuje riziko rozvoje plísní.

Na volně ležící koberce by se neměl stavit žádný těžký nábytek ani kořenáče s květinami. Může dojít k nevratnému poškození vlasu koberce, zpuchření vláken pod kořenáči.

Zcela dostačující je lehké vysávání koberce nejdříve po rubu, pak po líci ve směru vlasu a to vysavačem bez kartáče.

Koberce by se nikdy neměly klepat na klepadle. Části koberce ležící na hraně by se mohly popotahováním a klepáním poškodit. Mohlo by také docházet k uvolňování uzlů.

Silně znečištěný koberec svěříme odborníkům a nepokoušíme se jej sami vyčistit. Neodborné ošetřování koberců chemikáliemi a domácími prostředky, jako například kyselým zelím, zašpiní vlas do hloubky, znehodnotí celkovou barevnost a nelze již tyto změny vrátit do původního stavu. Může dojít i k odstranění přirozeného obsahu tuku z vlny, který znesnadňuje pronikání nečistot do hloubky.

Jsou to zásahy, které zásadním způsobem snižují hodnotu koberce. Odborník na čištění textilií posoudí každý koberec individuálně, vybere vhodný způsob čištění a také jeho interval.