Zásady ochrany

Jakmile zjistíme poškození a uvolnění okrajů koberce, je dobré ho nechat restaurovat co nejdříve. Poškození se může při sebemenším pohybu rozšířit do uzlíkové části a hodnota koberce klesá velmi rychle, navíc restaurování je pak finančně náročnější.

Restaurátorský a konzervátorský proces je složitá práce, která se musí provádět s citem a ve spolupráci s ostatními odborníky a konzervátory jiných oborů. Vždy se podle prvotních expertíz musí zvolit nejvhodnější způsob konzervace a restaurování pro každý předmět individuálně. Proto je restaurování předmětů hodně časově náročné.

Restaurátorský proces zahrnuje:

  • průzkum – zjištění stavu předmětu, materiálu, techniky, rozsahu poškození, zahrnuje také studium historických i současných informací a souvislostí
  • konzervování – je soubor činností, kterými zachováváme předmět v dochovaném stavu a nedoplňujeme celá chybějící místa poškozených předmětů
  • restaurování – je soubor uměleckých postupů a technik, kterými upravujeme dochovaný stav díla tak, abychom zachovali jeho historickou a estetickou formu

Chtěla bych zdůraznit velký význam restaurátorské zprávy, kterou je každý restaurátor povinen vypracovat k restaurovanému předmětu.

Existuje více způsobů restaurování orientálních koberců.
Zadavatel spolu s restaurátorem by měli nejdříve předem posoudit:

  • stáří koberce
  • stupeň poškození a znečištění koberce
  • jedinečnost koberce a jeho kvality
  • další použití koberce, způsob jeho uložení a vystavení

Podle těchto kritérií pak vybrat nejvhodnější způsoby restaurování.